Fullt med studenter på verdibasert ledelse
Denne gjengen er klare til å vise fram VR i Stavanger.
Kvinnelig ledelse og gode arbeidsmiljø
Fra sykepleierutdanningen på Søsterhjemmet Betanien rundt 1954. Foto: Jan H. Reimers / Misjons- og diakoniarkivet
Utdanningen skal utvikles i samarbeid med Den norske kirke, og tilbys en rekke steder i landet. Foto: Johner
Silje Dragsund Aase ved Misjons- og diakoniarkivet viser fram et av de kinesiske skjøtene. Papiret er skjørt, så skjøtene må håndteres med hansker. Foto: Kjersti Busterud / VID
Bård Mæland gleder seg til en ny periode som rektor ved VID.
Deltakere på erfaringsseminaret om kombinerte stillinger på VID Oslo.
Preses i Den norske kirke og biskop for Nidaros domprosti, Olav Fykse Tveit tok seg god tid til å snakke med teologistudentene
Professor Ellen Marie Sæthre-McGuirk er ansatt som ny prorektor for utdanning for en fireårs periode fra 1. august 2023.
Professor Vebjørn L. Horsfjord er ansatt som dekan for Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag fra 1. august 2023.
Aulaen på VID Stavanger var fullsatt under årets første
Fra venstre:  Veileder førsteamanuensis Kari Røykenes (VID), veileder professor emeritus Jens-Christian Smeby (OsloMet), førsteopponent  professor Hilde Wågsås Afdal, (Høgskolen i Østfold), veileder professor Tore Bonsaksen (VID), doktorand Kjersti Velde Helgøy (VID), andreopponent professor Hanne Kaae Kristensen (Syddansk Universitet), disputasleder professor James McGuirk (VID), komitéleder Simen Alexander Steindal (VID). Foto: Christine Myrdal Lukash
OPPFØLGING: Høgskolelektor ved VID, Nina Eriksen, og sykepleier ved Carpe Diem demenslandsby, Elin Brathagen jobber begge i en kombinert stilling, og har fått satt av en dag i uka til å jobbe med oppfølging av praksisstudenter. Foto: Kjersti Busterud
APP: Respons legger til rette for løpende tilbakemeldinger mellom student, praksisveileder og lærer, og kan brukes både på telefon og pc. Foto: Kjersti Busterud