Doktorgradsprogrammet skal gi ny kunnskap om helsefremming, sykdomsforebygging, behandling, rehabilitering, pleie, omsorg og lindring. Foto: Max Schweiger / VID
Fra venstre: Andreopponent professor Frode Fadnes Jacobsen (VID), førsteopponent førsteamanuensis Liv Skomakerstuen Ødbehr, bi-veileder professor Wilfred McSherry (Staffordshire University), hovedveileder professor Linda Rykkje (VID), doktorand Marianne Morland og disputasleder professor James McGuirk.
VID har fått midler til å opprette forskningssenteret PATHWAYS. Fra venstre: Prodekan forskning ved Fakultet for sosialvitenskap Aleksandra Bartoszko, professor ved Fakultet for sosialvitenskap Elisabeth Fransson og dekan ved Fakultet for sosialvitenskap Mona-Iren Hauge.
Fra venstre: Disputasleder professor Beate Jelstad Løvaas, komiteleder Anita Strøm, andreopponent John Roger Andersen, hovedveileder førsteamanuensis emerita Trude Haugland, doktorand Malene Brekke, medveileder professor emerita Kari Glavin, førsteopponent Christina Louise Lindhardt og medveileder førsteamanuensis Amin Amro.
Sykepleie er årets vinner hos VID
Fra venstre: Disputasleder Daniela Lucia Rapisarda fra VID, dekan for teologiske studier ved Mekane Yesus Seminary Ebisse Gudeta Abdissa, doktorand Tarekegn Abate Chamisso, generalsekretær i Mekane Yesus-kirken Teshome Amenu Oda og president for Mekane Yesus Seminary i Etiopia, Bruk Ayele Asale.
Prorektor for forskning, Gunhild Odden, er fornøyd med 2023-tallene fra Norsk vitenskapelig indeks (NVI).
Nytt reglement for dyr på campus
Fra venstre: Andreopponent førsteamanuensis Gøril Ursin fra Nord Universitet, komitéleder professor Oddgeir Synnes fra VID vitenskapelige høgskole, førsteopponent dosent Ann-Charlotte Nedlund fra Linköpings Universitet, disputasleder professor James McGuirk fra VID vitenskapelige høgskole, doktorand Marianne Sund, hovedveileder professor Kirsten Jæger Fjetland fra VID vitenskapelige høgskole og medveileder professor Halvor Melby Hanisch fra VID vitenskapelige høgskole.
Fra venstre: Bjørn Hallstein Holte, Joar Haga og Retief Müller.
Fra venstre: Disputasleder og førsteamanuensis ved VID Daniela Lucia Rapisarda, veileder og professor emeritus ved VID Hans Austnaberg, doktorand Karen Margrete Eikenes Mestad, veileder og professor ved VID Harald Askeland, komitéleder og professor emeritus ved VID Hans Stifoss-Hanssen og førsteopponent og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Merete Thomassen. Foran: Andreopponent og teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter, Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter, Danmark.
Fra venstre: Medveileder og professor Linda Rykkje (VID), andre opponent og universitetslektor Stig Linde (Socialhögskolan v. Lund universitet), komitéleder og professor Hans Morten Haugen (VID), doktorand Åsta Marie Olafsson (VID), første opponent og førsteamanuensis Suvi-Maria Saarelainen (University of Easter Finland),veileder og professor Anne Austad (VID), disputasleder og professor Annette Rose Leis-Peters (VID). Biveileder og professor emeritus Hans Stifoss-Hanssen (VID) var ikke til stede.
Kvinnedagen på VID
Professor ved Fakultet for teologi og samfunnsvitenskap, Stephanie Dietrich, er ny leder for Faith and Order-kommisjonen.
Seniorrådgiver i forskningsadministrasjonen Trine Powell og prorektor for forskning Gunhild Odden skal lede prosjektet. Foto: Stine Førland