Andakt - En plass ved bålet
Håvard Aaslund disputerer 27. april
Anne Margrethe Sønneland disputerer 23. april
Arbeidsgruppen for digitalisering starter opp
Rektor Bård Mæland. Foto: Nicolas Tourrenc
Foto: Svein Finneide for SiO
Nye utlysninger Erasmus+ 2021-2027
Tiden ved KUN/VID Tromsø var viktig for kapellan Ellisiv Yttervik.
Nyansatt programansvarlig for VID-akademiet
Mentorprogram for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn - søk før 9. april
Adm.dir./forstander Ingunn Moser og leder for Diakonifaglig råd Annette Leis-Peters.
Følg med på utviklingen av det digitale læringshuset Solstien 3.
Stem på bildene i Diakonhjemmets meditasjonshefte som gir deg mest håp!
Regjeringen lanserte nylig en ny rusreform. Den er omstridt. (Foto: Mostphotos)
Avbildet fra venstre førsteamanuensis Trine Oksholm, førsteamanuensis og hovedveileder Oddgeir Synnes, ph.d.-kandidat Eli Lea, prodekan ved fakultet for helsefag Anita Lyssand, professor Tove Giske og førsteamanuensis og biveileder Christine Hansen. Foto: Geir Johannessen