Nyheter

Arbeid og undervisning på campus ved VID Oslo fra mandag 19. oktober

Arbeid og undervisning på campus ved VID Oslo fra mandag 19. oktober

Arbeid og undervisning på campus ved VID Oslo fra mandag 19. oktober

Gode smittevernstiltak

Undervisning på campus vi selvsagt bli gjennomført i henhold til god smittevernpraksis, og VID oppfordrer alle studenter til å være bevisst på smittevernstiltak når de er på campus.

Det blir sendt ut egne meldinger på Canvas til studentene ved VID Oslo, og timeplanen vil også gjenspeile eventuelle endringer i undervisningsopplegg fra og med mandag 19. oktober.

Åpen campus

Merk at campus fremdeles er åpen for studenter, men det er særs viktig at alle overholder gjeldene smittevernregler og bruker rombooking til å booke grupperom der hvor det er nødvendig.

Ansatte ved VID Oslo

Normen for ansatte ved VID Oslo om å jobbe hjemmefra vil videreføres også etter mandag 19. oktober.

Det er også nødvendig å opprettholde undervisning på campus, førstelinjetjenester som blandt annet IT-tjenester, driftstjenester og bibliotekstjenester. Sådan må enkelte ansatte med særskilte funksjoner forventes å arbeide på campus også i denne perioden..

Dersom andre gode grunner foreligger til å arbeide ved arbeidsplass på campus, avtales dette med nærmeste leder. Eksempler på dette kan være at arbeidsforholdene hjemme ikke er hensiktsmessige, eller at at det er viktige rapporteringer og forberedelser for eksamensgjennomføring, og at man kan komme seg til campus uten å benytte kollektiv transport.

Smittevern for ansatte og studenter

Se også brev fra smittevernoverlegen i Bergen kommune som klargjør hvordan karantenebestemmelsene for studenter skal tolkes.