Nyheter

Arbeid ved campus og tjenestereiser fremover

Arbeid ved campus og tjenestereiser fremover

Arbeid ved campus og tjenestereiser fremover

Arbeid ved campus

De aller fleste av oss savner å kunne arbeide ved campus, og ikke minst å treffe kolleger. Fra og med uke 25 ønskes ansatte velkommen til å arbeide ved campus der hvor det er mulig. Ved campuser hvor byggearbeid eller flytteprosesser pågår må du først sjekke med din nærmeste leder om det er mulig for deg å arbeide ved campus før sommerferien.

VID ønsker å ha så mye aktivitet som smittevernreglene tillater på campus, og fra semesterstart høst 2020 blir det igjen mer undervisning, flere studenter og mer liv på campus. Ledelsen forventer tilstedeværelse ved campus for alle ansatte fra semesterstart høst 2020. Samtidig deltar vi fortsatt i dugnaden for å hindre smittespredning, og må sikre at vi overholder gjeldende smittevernregler. Det lages derfor i disse dager lokale planer for hvordan vi skal få til at både ansatte og studenter kan være mest mulig på campus fra semesterstart høst 2020.

Tjenestereiser

Når det gjelder tjenestereiser innenlands og utenlands, viser erfaring fra de siste månedene at mye av den ordinære møtevirksomheten kan ivaretas digitalt. Både ut fra et smittevernhensyn og et miljøhensyn forventer derfor ledelsen ved VID at reisevirksomheten fremover fortsatt kan holdes på et langt lavere nivå enn det som har vært normal i tidligere år. Samtidig ser vi at noe møtevirksomhet på tvers av VIDs campuser, eller med samarbeidspartnere i Norge er mulig, ønskelig og nødvendig for høgskolen. Ledermøtet har derfor vedtatt noen enkle reiseråd for tjenestereiser i VID.

Når det gjelder tjenestereiser til utlandet, eksempelvis til fagkonferanser, 3IN alliansepartnere, Erasmus + ansattmobilitet, e.l. vil Ledermøtet vil gjøre eget vedtak om evt. gjenopptakelse av tjenestereiser til utlandet etter 20. august. Premisser for eventuelle tjenestereiser til utlandet ligger allerede nå i reiserådet.

Reiseråd for tjenestereiser i VID

  • Reisen må av leder vurderes som ønskelig og nødvendig for VID
  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hygiene må kunne opprettholdes under hele reisen
  • Det skal være redusert kontakt mellom personer, og en-meters-regelen må kunne overholdes
  • Dersom reisen som planlegges er til samarbeidspartner, konferanse e.l. i utlandet, gjelder i tillegg følgende:
  1. UDs reiseråd må tillate reise til det aktuelle land
  2. VIDs forsikring må være gjeldende
  3. Dersom reisen medfører karantene ved innreise eller hjemkomst, kan reisen ikke gjennomføres
  4. Reisen må alltid registreres på UDs reiseportal https://www.reiseregistrering.no/
  5. Reise til utlandet forutsetter også tilgang på god helsehjelp og at det er enkelt å returnere hjem

For innenlandsreiser gjelder rådene fra og med uke 25. For utenlandsreiser vil en avgjørelse om når begrenset reiseaktivtet til utlandet kan gjenopptas komme etter 20. august.

Reiseråd for tjenestereiser i VID er basert på Folkehelseinstituttets råd for reiser.