Nyheter

Studentene har valgt!

Studentene har valgt!

Ida Nagel Fredriksen er leder for Studentparlamentet i VID, og sykepleierstudent ved VID Bergen.

Ida Nagel Fredriksen er leder for Studentparlamentet i VID, og sykepleierstudent ved VID Bergen.

Studentenes engasjement er viktig og bidrar til at studentenes stemme blir hørt i saker som angår hele høgskolen. Gjennom vervene får studentene mulighet til å bli kjent med virksomhetsstyring og sakspåvirkning, og anledning til å bidra til et velfungernede studentdemokrati.

Studentparlamentets leder Ida Nagel Fredriksen er tilfreds med årets valg.

– Det er kjekt å se at så mange studenter både søker og er med å avgi sin stemme i valget, det bidrar til god studentmedvirkning ved VID. Vi mangler likevel studenter i et par verv, så om noen ikke fikk vervene de ønsket seg, eller kunne tenke seg å stille, så kan de sende en mail til studentparlamentet@vid.no og melde interesse eller stille spørsmål.

Rektor Bård Mæland gratulerer studentene med årets valg.

– Til alle studenter ved VID som har stilt til valg i viktige utvalg, nemder og komiteer ved høgskolen dette året ønsker jeg å si tusen takk og gratulerer med vervene. Studentene er vår viktigste ressurs og deres stemme er vesentlig i saker som angår VID. Jeg gleder meg til samarbeidet!

Her er resultatene:

Høgskolestyret
Vilde Rinke - Bergen
Victoria Schmidt - Oslo
Førstevara - Alexandra Været Aass - Oslo
Andrevara - Christina Eftevand - Oslo

Utdanningsutvalget
Vilde Fjordheim - Oslo
Ann Marie Gade Utne - Bergen

Skikkethetsnemnda
Ingrid Kristin Tveiten - Oslo
Ida Elise Eltervaag - Stavanger

Klagenemnda
Asim Hussain - Oslo
Susanne Albertine Davidsen - Oslo

Bachelorkomiteen
Hanne Undheim - Sandnes
Ann Marie Gade Utne - Bergen

E-læringskomiteen
Maria de los Angeles Alvarez Laso - Stavanger
Vilde Fjordheim - Oslo

Mer informasjon om studentparlamenets arbeid finner du her: https://www.vid.no/student/studentparlamentet/

Mer informasjon om VIDs utvalg, nemder og komiteer finner du her: https://www.vid.no/om-oss/nemnder-utvalg-og-komiteer/