Nyheter

Celebert besøk fra Australia

Celebert besøk fra Australia

Celebert besøk fra Australia

Healy er for tiden på reise til en rekke land i forbindelse med at hun har forskningstermin fra sitt universitet. Healy ble invitert til VID av phd-stipendiat Ellen Syrstad (SDP) som senere i høst skal reise på et forskningsopphold til University of Queensland.

Familier i utsatte grupper

Healy presenterte sitt arbeid i forbindelse med å forske på "two generation family support initiatives". Dette er tiltak rettet mot familier i utsatte posisjoner, hvor man ser foreldre og barns situasjon i sammenheng. Tiltakene fokuserer på å forbedre boligsituasjonen, og å muliggjøre utdanning og sysselsetting for foreldre bosatt i en region i Australia preget av store sosiale problemer.

Fra VID presenterte Tor Slettebø to aktuelle prosjekter: Evalueringen av familieråd i akuttsaker, og et forskningsprosjekt om faglig forsvarlighet i barnevernet. Ellen Syrstad presenterte sitt phd- prosjekt som omhandler foreldre som har mistet omsorgen for barna sine, og deres hjelpebehov i møte med familieterapeuter i familievernet. Gunhild R. Farstad og Mari Dalen Herland presenterte funn fra evalueringen av gruppetilbud til foreldre som er fratatt omsorgen for barna sine. Dette er en forskningsprosjekt hvor forskere fra fakultet for sosialfag ved VID har samarbeidet med forskere ved Universitetet i Stavanger (rapporten finnes på VIDopen).

Faglig utveksling

Herland og Farstad leder forskningsgruppen PROBUF, og de er glade for å få internasjonalt besøk til gruppa. Samtalene med prof. Healy viser at vi har stor mulighet til faglig utveksling tvers av landegrenser. Som prof. Healy selv sa i seminaret er hennes erfaring fra samarbeid globalt at når man møter fagfeller globalt er ofte likhetene mer fremtredende enn forskjellene.