Nyheter

CRPD fremhever at menneskerettighetene gjelder for alle

CRPD fremhever at menneskerettighetene gjelder for alle

CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Foto: Colourbox

CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Foto: Colourbox

Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) lever rundt 15 prosent av verdens befolkning med en form for funksjonshemming. Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre.

9. mars stemte Stortinget nei til å inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD, i norsk lov. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet stemte imot.

Inger Marie Lid, professor, VID vitenskapelige høyskole. Foto: Privat

Hva er rettferdighet sett i et funksjonshemmingsperspektiv?

– Personer med funksjonsnedsettelse opplever i dag diskriminering på en rekke arenaer. Denne formen for diskriminering har vi som samfunn lite erfaring med å forholde oss til, skrev Lid i sitt innlegg (kilde: aftenposten.no).

I sitt debattinnlegg trekker Lid frem den amerikanske filosofen Martha Nussbaum (årets vinner av Holberg prisen), som i mange år vært opptatt av hva variasjoner i funksjonsevne betyr for et samfunn som ønsker å yte borgerne rettferdighet. Nussbaum hevder at alle mennesker er like i verdighet og skal ha samme mulighet til å kunne leve i samsvar med menneskeverdet.

Videre skriver Lid om skam som et samfunnsproblem, som ofte oppstår rundt personer med funksjonshemming. Skam som et resultat av manglende kunnskap og holdninger til funksjonshemming. Når en av tre funksjonshemmede opplever krenkende ytringer er det et demokratisk problem som myndighetene må ta tak i.

Her kan du lese hele debattinnlegget: Hva er rettferdighet for funksjonshemmede publisert i Aftenposten idag, 18.3.21.

Fakta

Hva er CRPD?

Fakta

Hva er CRPD?