Nyheter

Digital undervisning og hjemmeeksamen fremover

Digital undervisning og hjemmeeksamen fremover

Digital undervisning og hjemmeeksamen fremover

Studieprogresjon og praksis

Budskapet fra regjeringens pressekonferanse torsdag 5. november var «Hold dere hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt». Det ønsker VID at alle ansatte og studenter er med å støtte oppunder. Samtidig er det viktig å gjøre mest mulig for å sikre kontinuitet for studentene sin studieprogresjon.

Campus vil være åpen

VID sine campus og bibliotek vil fortsatt være åpen fremover. De studenter og ansatte som oppholder seg på campus skal bruke munnbind i alle sammenhenger hvor det er krevende å overholde minst 1 meter avstand. Studenter skal bruke rombooking til å booke grupperom der hvor det er nødvendig, og det er også plakater og skilt på campus som gir tydelige føringer for smittevern ved bruk av grupperom og fellesarealer.

Heldigital undervisning som hovedregel

Med noen unntak blir undervisning ved VID gjennomført heldigitalt fremover, og ut året. Unntak fra dette er hovedsakelig knyttet til ferdighetstrening og simulering.

Informasjon om hvilke grupper som skal ha undervisning på campus vil følges opp i det enkelte fakultet, og formidles til studentene gjennom canvas.

Se også oppdaterte koronatiltak for Oslo Bergen fra fredag 6. november.

Hovedsakelig hjemmeeksamen

Eksamener vil hovedsakelig gjennomføres digitalt. Unntaket er der hvor eksamen ikke kan gjennomføres digitalt, som for eksempel eksamen i medikamentregning.

Praksisstudier blir prioritert

Praksisstudier prioriteres, og vil gjennomføres som planlagt inntil videre. Det vil være praksisstedet som beslutter om praksisstudier kan og skal gjennomføres som planlagt.

Ansatte skal hovedsakelig jobbe hjemme

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Unntak gjelder først og fremst ivaretakelse av virksomhetskritiske funksjoner på campus, slik som førstelinjetjeneste og ferdighetstrening.

Reisevirksomhet

Kun reiser som blir ansett som virksomhetskritiske kan gjennomføres. I første omgang ut året.

Nasjonale tiltak fra 5. november

Her er oversikt over nasjonale tiltak som ble innført 5. november