Nyheter

Digital undervisning og hjemmekontor ved VID Oslo

Digital undervisning og hjemmekontor ved VID Oslo

Digital undervisning og hjemmekontor ved VID Oslo

Campus er ikke stengt for studenter i denne perioden, men det er særs viktig at alle overholder gjeldene smittevernregler og bruker rombooking til å booke grupperom der hvor det er nødvendig.

Studenter ved VID Oslo må følge med på Canvas for videre beskjed om hvordan undervisningen vil gjennomføres frem til 16. oktober.

Nye tiltak i Oslo for å begrense smitte

Følgende tiltak er nå gjeldende i Oslo:

  • Et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.
  • Det innføres også påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.
  • Det blir også påbud om registrering av gjester på serveringssteder.
  • Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Ansatte kan jobbe hjemme

I tråd med disse smitteverntiltakene vil det så langt som mulig bli tilrettelagt for digital undervisning for studentene. Campus vil fortsatt være åpen for å ivareta studenter som har vanskelige studieforhold hjemme. Alle ansatte som har mulighet til å ha hjemmekontor i denne perioden oppfordres til å holde seg hjemme fra campus.

Samtidig er det nødvendig å opprettholde førstelinjetjenester som blandt annet IT-tjenester, driftstjenester og bibliotekstjenester. Sådan må noen ansatte med særskilte funksjoner arbeide på campus også i denne perioden, og der hvor det er mulig vil en form for turnus iverksettes.

Dersom andre gode grunner foreligger til å arbeide ved arbeidsplass på campus, avtales dette med nærmeste leder. Eksempler på dette kan være at arbeidsforholdene hjemme ikke er hensiktsmessige, eller at at det er viktige rapporteringer og forberedelser for eksamensgjennomføring, og at man kan komme seg til campus uten å benytte kollektiv transport.

Smittevern for ansatte og studenter

Se også brev fra smittevernoverlegen i Bergen kommune som klargjør hvordan karantenebestemmelsene for studenter skal tolkes.