Nyheter

En krevende tid for alle

En krevende tid for alle

En krevende tid for alle

Kjære studenter og ansatte!

Den siste uken har VID blitt snudd på hodet på grunn av koronapandemien. Jeg vil takke alle som har holdt hodet kaldt og hjertet varmt i denne tiden, som har vært tålmodige og vennlige når ikke alt går i orden eller man ikke får svar på spørsmål. Jeg vet at mange strekker seg langt i denne tiden, og det gjør inntrykk. Takk for at dere gjør det beste ut av situasjonen.

Det imponerer meg hvordan ansatte på få dager har lagt om driften for å bistå våre studenter og holde hjulene i gang. Vitenskapelige ansatte kastet seg rundt for å få opp et tilfredsstillende undervisningstilbud på digitale plattformer, godt hjulpet av våre dyktige e-læringspedagoger og IT-personell. Ansatte som jobber med andre administrative og faglige støttefunksjoner har også klart å holde tilnærmet full drift på sine områder, og gjør at studenter og andre ansatte får gjort jobben sin.

For studentene har dette vært en svært krevende tid med mye usikkerhet og frustrasjon. Bør jeg dra hjem til Norge eller bli værende i India eller på Madagaskar? Hvordan skal jeg få godkjent praksis når alle praksistilbud bryter sammen rundt meg? Kan jeg begynne i jobb som sykepleier eller vernepleier til høsten? Kan fristen for bachelor- og masteroppgaven utsettes når jeg nå må ta vare på mine barn hjemme? Bør jeg dra raskest mulig hjem til mine foreldre og besteforeldre? Og hvem betaler i så fall for hybelen min da?

Vi vet ikke hvordan de neste ukene og månedene blir. Det vil ta tid før vi vender tilbake til normalen. La oss holde godt fast ved det vi har og det vi kan gjøre noe med! Vi utfordres til å skape struktur, gode daglige rutiner og opprettholde relasjoner og fellesskap midt i det usikre og til tider kaotiske. I noen enheter møtes man på vanlig måte til stabsmøter på skype, uten noen ambisiøs agenda. Det går an å koke seg en kopp kaffe og ta en skype-prat med en medstudent eller kollega som du ellers ville tatt en kopp kaffe med i dag.

VIDs hovedfokus er fortsatt å bidra til den nasjonale dugnadsinnsatsen, og gjøre det vi kan for at våre studenter kan fullføre sine eksamener og grader som planlagt, skriver VID-rektor Bård Mæland.


For de som kjenner at tilværelsen blir i overkant utfordrende i disse tider er vår studentdiakon og studentprest tilgjengelig for en samtale. Det gjelder både studenter og ansatte.

VIDs hovedfokus er fortsatt å bidra til den nasjonale dugnadsinnsatsen, og gjøre det vi kan for at våre studenter kan fullføre sine eksamener og grader som planlagt. Vi arbeider også mye med samlokaliseringene av våre campuser, hvor vi må håndtere ulike utfordringer.

Allerede nå har vi ansatte og studenter som bistår sykehus og kommuner med å fylle opp med de hender som trengs for å opprettholde kapasitet for de som er ekstra sårbare i denne situasjonen. Det er vår plikt og ære å bidra på denne måten. Behovet for reservepersonell fra VIDs studenter og ansatte vil øke de neste ukene.

For øvrig forsøker vi å holde i gang alt som kan minne om normalitet, for eksempel gjennomføres møter som normalt i de fleste av våre råd og utvalg, rekrutteringsprosesser går sin gang, forskningsgrupper møtes, veiledningssamtaler gjennomføres, m.m.

Henning Christensen, stipendiat ved SMG, hadde i dagens skype-møte i Forskningsutvalget en «VID-signatur», som er en refleksjon over forståelsen og bruken av VIDs verdier. Henning er dansk selv, og henviste til sin statsminister Mette Frederiksen som i disse unntakstider har gjort et litt eldre dansk ord til et kjerneord for å håndtere krisen, nemlig ordet «samfundssind». Samfunnssinn, eller dugnadsånd, som vi kanskje ville sagt i Norge, er vår egen evne til å løfte sammen, og til å løfte oss ut av vår egen lille boble og våre selvopptattheter. Slike samfunnssinn-krefter trenger vi nå i krisetider. Men vi vil også trenge å minne oss om slike verdier når vi etter en tid vender tilbake til verden omtrent slik den var før korona.

Bård Mæland
Rektor