Nyheter

Ergoterapi i Tallinn, Estland

Ergoterapi i Tallinn, Estland

Ergoterapi i Tallinn, Estland

Dette som en del av det Nordisk Baltiske nettverket i Nordplus, der ergoterapeututdanningene har en egen nettverksgruppe som arrangerte et student- og lærersamarbeid på tvers av landene med både undervisning og case-arbeid med fremlegg.

Temaet denne gang var Enabling activity and participation using innovation and technology in everyday rehabilitation and occupational therapy. Veldig interessant læringsutveksling for både studenter og lærer, der ergoterapeututdanninger fra både Island, Finnland, Sverige, Danmark, Estland og Latvia deltok.