Nyheter

Et fattig år igjen til ny campus i Stavanger

Et fattig år igjen til ny campus i Stavanger

Tegning av det nye bygget til VID i Stavanger

Tegning av det nye bygget til VID i Stavanger

Fire kriterier for ny campus i Stavanger

VID har vært opptatt av fire kriterier når de vurderte hvor den sammenslåtte campusen skulle være: Kvalitet, økonomi, kontekst og miljø.

Byggeprosjektet i Stavanger har hatt god fremdrift, og arbeidet bærer frukter fra de fire kvalitetskriteriene til VID.

God fremdrift på byggeplassen

 • Skisse av nye VID Stavanger

  Skisse av nye VID Stavanger Bilde 1 av 4.

  Skisse av nye VID Stavanger Bilde 1 av 4.

 • Skisse av nye VID Stavanger

  Skisse av nye VID Stavanger Bilde 2 av 4.

  Skisse av nye VID Stavanger Bilde 2 av 4.

 • Skisse av nye VID Stavanger

  Skisse av nye VID Stavanger Bilde 3 av 4.

  Skisse av nye VID Stavanger Bilde 3 av 4.

 • Skisse av nye VID Stavanger

  Skisse av nye VID Stavanger Bilde 4 av 4.

  Skisse av nye VID Stavanger Bilde 4 av 4.

En god dag på jobben

 • Fakta fra VIDs campusstrategi: