Nyheter

Fare for støy ved VID Oslo

Fare for støy ved VID Oslo

Fare for støy ved VID Oslo

Reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage ble vedtatt av Oslo Bystyre 6. mai 2020. Nå starter arbeidet med oppmåling og geotekniske undersøkelser, som forberedelse til bygging og etablering av blant annet vei, fortau, gangvei, vann- og avløpsrør, elektriske kabler og gatelys i området.

Før etablering og omlegging av infrastruktur, må det gjøres nøyaktige målinger for å kartlegge hvordan grunnen ser ut. Dette arbeidet starter i uke 7 og vil vare til og med uke 10.

Grunnboringene gjøres ved å bore ned i bakken ved hjelp av en beltegående maskin. Maskinen veier ca. 8 tonn – og det vil bli litt støy i forbindelse med boring og flytting av maskinen.

Undersøkelsene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. Dette gjelder også med hensyn til plassering av borepunktene.