Nyheter

Fire generasjoner med sykepleiere

Fire generasjoner med sykepleiere

Diakon, tidligere sykepleier og høyskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole, Dag Rakli, sammen med barnebarn og sykepleiestudent Martine Andersen i atriet i Diakonveien 14. Foto: Charlotte Krog

Diakon, tidligere sykepleier og høyskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole, Dag Rakli, sammen med barnebarn og sykepleiestudent Martine Andersen i atriet i Diakonveien 14. Foto: Charlotte Krog

 • Dag og Martine utenfor det gamle kapellet, som idag er konferanserom.

  Dag og Martine utenfor det gamle kapellet, som idag er konferanserom. Bilde 1 av 3.

  Dag og Martine utenfor det gamle kapellet, som idag er konferanserom. Bilde 1 av 3.

 • Brosjyre omslag for diakonstudet fra 1960. Dag levde seg helt inn i illustrasjonen.

  Brosjyre omslag for diakonstudet fra 1960. Dag levde seg helt inn i illustrasjonen. Bilde 2 av 3.

  Brosjyre omslag for diakonstudet fra 1960. Dag levde seg helt inn i illustrasjonen. Bilde 2 av 3.

 • Ferdig utdannet diakonkull fra 1965 etter vigsling i Ris menighet. Dag Rakli står som nr. 2 fra høyre, 2. rad. I midten foran sitter forstander Sigurd Heiervang og helt til høyre foran sitter husfar Afred Tveitvåg.

  Ferdig utdannet diakonkull fra 1965 etter vigsling i Ris menighet. Dag Rakli står som nr. 2 fra høyre, 2. rad. I midten foran sitter forstander Sigurd Heiervang og helt til høyre foran sitter husfar Afred Tveitvåg. Bilde 3 av 3.

  Ferdig utdannet diakonkull fra 1965 etter vigsling i Ris menighet. Dag Rakli står som nr. 2 fra høyre, 2. rad. I midten foran sitter forstander Sigurd Heiervang og helt til høyre foran sitter husfar Afred Tveitvåg. Bilde 3 av 3.