Søknadsfrist for Liv Ulven stipend
Arendalsuka. Foto: Mona Hauglid
Endringer i lovverket gir  deg nå sjansen til å søke  studieplass i Oslo allerede  til høsten. Selv uten å  oppfylle tidligere  karakterkrav.
4 av 5 VID-studenter får jobb før eksamen
Fra venstre: Biskop Kari Veiteberg, Halvard Johannessen (UiO), Elisabeth Nilsen Aas (VID),  Ellen Marie Sæthre-McGuirk (VID), Kristin Stang Meløe (Den Norske Kirke) og Anne Austad (VID).
Prisen ble delt ut av rektor Bård Mæland. Den består av et diplom og et innrammet trykk.
Ragnhild Strauman starter som senterleder 1. oktober. Foto: Beate Tverbak
Prosjektet «Individuell plan – papirdrage eller nyttig verktøy?» får 3,3 millioner i forskningsmidler fra NAV. Illustrasjonsfoto: Johner
Dahles bibliotek ble åpnet med hilsen fra rektor Bård Mæland. Foto: Tord F. Paulsen
Både Igor Miorov og Bita Nakhaei mener stipendet har gitt dem motivasjon i arbeidet med masteroppgaven. Foto: Arne Morten Rosnes
Fra venstre: Hovedveileder Benedicte Strøm, medveileder Kari Glavin, medveileder Abdallah Abudayya, disputasleder James McGuirk, doktorand Anne-Martha Utne Øygarden, førsteopponent Christina Louise Lindhardt, andreopponent Hanne Nissen Bjørnsen og komitéleder Torgeir Sørensen.
Trine Powell i forskningsadministrasjonen leder prosjektet. Her med prorektor for forskning Gunhild Odden.
Fra venstre: Medforsker Mette Haaland-Øverby, disputasleder Annette Rose Leis-Peters, førsteopponent Urban Markström, doktorand Ann Britt Sandvin Olsson, andreopponent Ingvild Kjeken, komitéleder Lise-Merete Alpers, hovedveileder Anita Strøm, medveileder Tor Slettebø og medveileder Una Stenberg.
Marte Bygstad-Landro og Laila Hov er programledere for den nye podkasten.
Doktorgradsprogrammet skal gi ny kunnskap om helsefremming, sykdomsforebygging, behandling, rehabilitering, pleie, omsorg og lindring. Foto: Max Schweiger / VID