Det tas for gitt at alle vet hva verdier er, men vel så interessant er det å spørre hvordan verdier skapes – og hvordan de vedlikeholdes.
Arthur W. Frank ansatt som professor II
2. opponent professor Camilla Ihlebæk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  Rektor Ingunn Moser, VID, Benedicte Strøm, professor emerita Liv Wergeland Sørbye og 1. opponent professor Per-Olof Sandman, Umeå Universitet.
Ville bli prest, ble VID-rektor
Jo Stuve studerer sykepleie og er studentparlamentsleder ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen.
Av 180 nye sykepleiestudenter var i år 24 av dem menn, mot 15 i fjor.
VID har utviklet et spesialtilpasset, fleksibelt studieopplegg (en «plan B» fagplan i sykepleie) med sikte på å kvalifisere kandidatene for autorisasjon som sykepleiere i Norge.  Aktuelle søkere må gå via sin arbeidsgiver i Diakonhjemmet, Norlandia Care eller SYE.
Hans Morten Haugen er blant forskerne i landet med flest publiseringspoeng. Her mottar han VIDs forskningspris som i 2016 ble delt ut for første gang.
Fortellinger ved livets slutt
Professoropprykk for Kari Storstein Haug
Rektor ved VID Ingunn Moser, ønsker rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe, velkommen til VID.
Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i Universitets- og høgskolerådet-styret
VID har fått to millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.
Grenseløse framtidsvisjoner
6687 søkere har søkt seg til sykepleiestudiet ved VID. Av disse har 915 søkt VID som førsteprioritet.