Søk om såkornsmidler til prosjekter om sosial bærekraft
De tynne linjers landskap
Besøk av Helseministeren på Diakonhjemmet og VID Oslo
Språkkafé for flyktninger i Tøyen kirke
Tone Steen Sandberg blir VIDs nye kommunikasjons- og markedssjef
Bård Mæland, rektor ved VID vitenskapelige høgskole
Rektor Bård Mæland ønsker forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe velkommen til åpningen av VID Bergen
Førsteamanuensis Beth Elness-Hanson ved VID.
Gjentakende simuleringer gjør sykepleierstudenter bedre forberedt på arbeidslivet
Flyktninger fra Ukraina trenger å bli møtt av mennesker med kompetanse i traumehåndtering. (Foto: Mostphotos)
Foto: VID
Hans Morten Haugen har disputert med sin andre doktorgradsavhandling
Katja Haarslev Johannessen fra Velferdsetaten i Oslo kommune og Katrine Mauseth Woll, førstelektor og programansvarlig for Videreutdanning i sosialt arbeid ved VID.
Foto: Sten-Åke Stenberg, Mostphotos
Innsamling og støtte til Ukrainas innbyggere og flyktninger