Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i Universitets- og høgskolerådet-styret
VID har fått to millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.
Grenseløse framtidsvisjoner
6687 søkere har søkt seg til sykepleiestudiet ved VID. Av disse har 915 søkt VID som førsteprioritet.
Årets sosialarbeiderpris gikk til Kongsberg barneverntjeneste
VID har landets mest fornøyde studenter på sosialt arbeid.
Styreformann ved Diakonova Johnny Thorsen, rektor ved VID Ingunn Moser, styreformann ved VID Paul Erik Wirgenes og rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe kan omsider starte fusjonssamtaler på nytt.
Sykepleiestudentene ved VID Bergen, studiested Betanien er landets mest fornøyde studenter.
VID Bergen og VID Oslo scorer høyt på nasjonale prøver i sykepleie
Vil lære om tro
Ingunn Moser.
Lotte Katborg Grønning fra Røde Kors lærer sykepleiestudentene ved VID Oslo, hvordan dukken Henry brukes for å lære førstehjelp til barn.
Rektor ved KUN Stig Lægdene og rektor ved VID Ingunn Moser skriver under samarbeidsavtale mellom KUN og VID.
Professor ved VID får den finske prisen for informasjonsspredning