Husk: Det går mot vår!
Foto: PX media
Det er søknadsfrist 30 mars, og det er en egen kvote for opptak av studenter med tilhørighet til Helgeland.
Foto: Christine Vatnøy / VID
Gunhild Odden er prorektor for forskning i VID vitenskapelige høgskole
Fra venstre: Leif M. Stapnes (høyskolelektor emeritus programområde ledelse, VID) og rektor Bård Mæland (VID), områdeleder Lene Lind (Stendi) og HR-direktør Hanne Løvli (Stendi). Foto: Mette S. Fjeldheim, VID
Studiebarometer for 2021
Samisk nasjonaldag
Foto: VID.no
Daniela Lucia Rapisarda er ny leder ved Senter for misjon og globale studier
Foto: Mostphotos
Illustrasjonsbilde Foto: Nicolas Tourrenc/VID
Hanne Maria Bingen sammen med andre opponent, professor Bjørg Frøysland Oftedal (UiS), professor Annette Rose Leis-Peters (VID) og førsteamanuensis Anne Raustøl (VID) Foto: Max Schweiger
Tips for å takle en ny nedstengning
Foto: Christine Vatnøy