VID-studenter ved Campus Oslo. Foto: Nicolas Tourrenc
Sterk faglig profil, god kompetanse innen velferdsteknologi og en tydelig lokal forankring gjør det attraktivt å søke seg til sykepleierutdanningen som VID har opprettet på Helgeland.
– Ledelse er en av våre viktigste strategier for å utvikle Kirkens Nødhjelp som organisasjon, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Kirkens Nødhjelp.
– Mange fant nye veier til informasjon når boka ikke lot seg låne på biblioteket, sier Solveig Garnes.
Philip Lote i Arkivenes Hus. Foto: Per Magne Tyvand
– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.
– Ved hjelp av Phuti Mogase lærte vi oss den globale BlimE-dansen Jerusalema Challenge fra Sør-Afrika, skriver professor Ellen Vea Rosnes. Video finner du lenger ned i saken.
Foto: Svein Finneide for SiO
Følg med på utviklingen av det digitale læringshuset Solstien 3.
Stem på bildene i Diakonhjemmets meditasjonshefte som gir deg mest håp!
Regjeringen lanserte nylig en ny rusreform. Den er omstridt. (Foto: Mostphotos)
Avbildet fra venstre førsteamanuensis Trine Oksholm, førsteamanuensis og hovedveileder Oddgeir Synnes, ph.d.-kandidat Eli Lea, prodekan ved fakultet for helsefag Anita Lyssand, professor Tove Giske og førsteamanuensis og biveileder Christine Hansen. Foto: Geir Johannessen
KUN/VID Tromsø alumniportrett: Inga Maria Wolf Ballovara
VID deltar i et spennende internasjonalt samarbeid (COIL). (Stockfoto: Colourbox).
Nysgjerrig på bachelorgradene ved VID?