Fra venstre: Stig Sørra (Helgelandsrådet), Hanne Falch Kristoffersen (RKKYH), Anita Lyssand (VID Bergen), Silje Paulsen (Helgelandssykehuset) og Kari Røykenes (VID Bergen).
Dmitry Lukash forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Prosjektet
Geir Johannes Barlaup forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
Gyrid Gunnes forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
The Dormition of the Theotokos Cathedral i Romania. Stockfoto.
Fra VID-bloggen: Oss selv nok? Nærhet og avstand i koronaens tid
Bilde av Ellen Syrstad. Foto: Yngve Vogt, UIO.
Prisen tildeles professor Inger Marie Lid.
26. november 2020 arrangerte VID et digitalt kurs i regi av VIVAT med fokus på selvmordsforebygging.
Hjelpepodden er en podkast om ordninger for pasienter og pårørende. Podcasten er produsert av Haraldsplass Diakonale sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole. Fra venstre: Line Solheim, Rune Letrud og Anita Bøe Lagos.
Èn meter kjærlighet
Digitalt seminar setter fokus på translojalitet
Fra venstre: Mads Kavlie-Jørgensen Jahr, Lars Leithe og Caroline Fonseca. (Foto: Susanne Ward Ådlandsvik)
Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.