Nyheter

Fra VID-bloggen: Nytt barnevernsutvalg med slagside

Fra VID-bloggen: Nytt barnevernsutvalg med slagside

Utvalget skal vurdere rettssikkerheten i ulike faser i barnevernets arbeid, og hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i alvorlige og sammensatte saker.

Utvalget skal vurdere rettssikkerheten i ulike faser i barnevernets arbeid, og hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i alvorlige og sammensatte saker.

Hensikten er å finne bedre løsninger på noen av de utfordringene barnevernet står overfor, særlig med tanke på hvordan barnevernet kan møte barn og familier med de største behovene.

Kvalitet og rettssikkerhet

Utvalget skal vurdere rettssikkerheten i ulike faser i barnevernets arbeid, og hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i alvorlige og sammensatte saker. De skal også vurdere hvorledes tilbudet til de barna som trenger mest oppfølging bør innrettes.

Arbeidet omfatter temaer som: Tilgang til kompetanse og tiltak i de vanskeligste sakene, kvalitet på beslutningsgrunnlaget i tvangssaker, styrke oppfølgingen av foreldre etter omsorgsovertakelse med sikte på gjenforening og sørge for bedre institusjonstilbud til barna med særlig omfattende behov for oppfølging. Utvalget skal avgi en rapport i form av en offentlig utredning (NOU) som er en faglig utredning som gir grunnlag for politiske forslag og ofte behandles som en rettskilde.

Les hele blogginnlegget her