Nyheter

Fra VID-bloggen: Pandemien utfordrer menneskeverdet

Fra VID-bloggen: Pandemien utfordrer menneskeverdet

Hjemløse og personer på flukt og i flyktningeleir er også ekstra utsatt for smitte og alvorlig sykdom. (Foto: iStock)

Hjemløse og personer på flukt og i flyktningeleir er også ekstra utsatt for smitte og alvorlig sykdom. (Foto: iStock)