Nyheter

Gjennomførte digital disputas fra Madagaskar om synd, renselse og offer

Gjennomførte digital disputas fra Madagaskar om synd, renselse og offer

Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.

Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.