Nyheter

Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere

Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere

Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere

Jørghild Karlotte Jensen gjennomførte disputasen gjennom Skype for business, og kunne fortelle om «National Early Warning Score» og sykepleiernes kompetanse om skjønn, klinisk vurdering og ansvar ved bruk av et standardisert verktøy.

Digital disputas

Nå har det snart gått seks uker siden koronaviruset sendte det norske folk hjem fra arbeidsplasser og offentlig sfærer. Vi har nesten blitt vant til en digital arbeidsdag fra våre egne hjemmekontor og stuer. Likevel blir man til tider påminnet hvilken unntakstilstand vi faktisk befinner oss i.

Spesielt når store begivenheter dukker opp og man må ta forbehold om ting man vanligvis ikke behøver. Disputas er en slik begivenhet, men nok en gang seilet kandidaten seg gjennom den digitale disputasen som ble holdt i dag, fredag 24. april.

Avhandlingen

I avhandlingen har Jørghild Jensen utforsket forholdet mellom det standardiserte verktøyet «National Early Warning Score» (NEWS) og sykepleiernes profesjonalitet i form av kompetanse til å foreta kliniske vurderinger og til å utøve skjønn samt profesjonelt ansvar i generelle sykehusavdelinger. Det store forskningsspørsmålet avhandlingen belyser er: Hvordan fremstår forholdet mellom det standardiserte verktøyet NEWS og sykepleiernes profesjonalitet i generelle sykehusavdelinger?

Funnene i avhandlingen viser at NEWS har både fordeler og fallgruver for sykepleiernes profesjonalitet i form av egen kompetanse til å foreta kliniske vurderinger og utøve skjønn, og også for deres profesjonelle ansvar i arbeidskonteksten. Det ser ut til at sykepleierne tilpasser og bruker NEWS sammen med sin egen kompetanse i å utøve skjønn og foreta kliniske vurderinger, og dette kombineres med det profesjonelle ansvaret de har for å handle til beste for pasientene.

Godt oppmøte

Det ble et godt oppmøte på den digitale disputasen i dag. Både venner og familie hadde logget seg på for å høre og se Jørghilds disputas. Opponentene var sykepleiefaglig forskningsleder Gitte Bunkenborg (Holbæk Sykehus og Syddansk universitet) og professor Anners Lerdal (Universitetet i Oslo). Disputasen ble ledet av professor Annette Rose Leis-Peters ved VID vitenskapelige høgskole.

Jørghild Karlotte Jensen kan i dag puste lettet ut etter en vel gjennomført disputas, og VID gratulerer henne offisielt med en velfortjent doktorgrad.