Nyheter

Gjennomstrømming og gjennomføring ved studier i VID

Gjennomstrømming og gjennomføring ved studier i VID

Les prosjektbeskrivelsen til Gjennomstrømming/gjennomføring ved studier i VID

Fase 1 i prosjektet har vært en kartlegging av:

  • gjennomføring på normert tid, gjennomføring i henhold til plan og frafall ved alle studieprogram i VID på bachelor-, master- og ph.d.-nivå
  • omfanget av frafall/forsinket studieløp for hvert studieprogram.

Les prosjektrapporten til Gjennomstrømming/gjennomføring ved studier i VID

Prosjektets fase 2 er igangsatt høsten 2017 og består av:

  • analyse og vurdering av resultatene av kartleggingen og behov for tiltak, samt
  • foreslå eventuelle tiltak for hvert studieprogram.

Fase 2 følges opp av fakultetene og de enkelte studieprogramansvarlige/studieledere.

Det skal rapporteres om oppfølgingsarbeidet/fase 2 i forbindelse med årsmeldingen for 2017 og rapporteringen på utdanningskvalitet for 2017. Tiltak for å øke gjennomstrømming/gjennomføring i studiene og forebygge og redusere frafall innarbeides i fakultetenes handlingsplaner for 2018.