Nyheter

Glade studenter feirer at de kan søke norsk autorisasjon som sykepleiere

Glade studenter feirer at de kan søke norsk autorisasjon som sykepleiere

Glade studenter og lærer Seija Anneli Koivusalo Loe feirer vel gjennomførte studier. Foto: Iselin Bråten Yucedag

Glade studenter og lærer Seija Anneli Koivusalo Loe feirer vel gjennomførte studier. Foto: Iselin Bråten Yucedag