Nyheter

Har du spørsmål om din fremtidige pensjon?

Har du spørsmål om din fremtidige pensjon?

Hva den enkelte arbeidstaker vil få i pensjon er basert på et komplisert regnestykke, beregningen baseres på mange ulike faktorer og et omfattende regelverk.

Både NAV og Statens Pensjonskasse har gode digitale løsninger hvor du blant annet ved å logge inn med BankID kan få oversikt over hvilke opplysninger som er registrert på deg og få en individuell beregning av din pensjon. Du vil også finne mye annen nyttig informasjon om pensjon på deres nettsider.

Har du generelle spørsmål om pensjon eller trenger veiledning for bruk av digitale tjenester hos NAV eller Statens Pensjonskasse, ta gjerne kontakt med Nils Jan Lukkedal eller Ingvild Skansen i HR-seksjonen.