Nyheter

Hjelp oss med å bli enda bedre

Hjelp oss med å bli enda bedre

Hjelp oss med å bli enda bedre

VID vitenskapelige høgskole ønsker at du som student skal ha et godt læringsmiljø. Det samme ønsker Kunnskapsdepartementet, som har bevilget ekstra midler for å styrke læringsmiljøet i en krevende tid. VID gjennomfører en læringsmiljøundersøkelse blant alle VID-studenter hvert annet år, men i år er det ekstra viktig for oss å få vite hvordan du vurderer læringsmiljøet. Ved å besvare undersøkelsen hjelper du oss med å forbedre din og dine medstudenters studiehverdag på VID.