Nyheter

Holder campus åpen i Bergen

Holder campus åpen i Bergen

Holder campus åpen i Bergen

NB. Dette innebærer at nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 15. desember fremdeles skal avholdes som hjemmeeksamen. Det gjelder både i Bergen og Oslo.

De studenter og ansatte som oppholder seg på campus skal bruke munnbind i alle sammenhenger hvor det er krevende å overholde 1 meter avstand.

Det er et mål fra VID Bergen sin side å holde undervisningen oppe så langt det lar seg gjøre. Når det er fysisk undervisning legges det opp til bruk av faste seter i auditoriene og klasserommene.

Resepsjonen på campus Haraldsplass reduserer åpningstiden til 10:00 til 14:00. Bibliotekene på Betanien og Haraldsplass har vanlige åpningstider.

Samtidig er det viktig at alle studenter følger med på canvas om undervisningen vil gjennomføres på campus eller digitalt i ukene som kommer.

Smittevarsling

Er du student ved VID og har fått bekreftet smitte?

Videohilsen fra rektor Bård Mæland

Mange endringer og tiltak knyttet til smittevern og utbrudd av koronasmitte har gjort høstsemesteret krevende for mange ansatte og studenter, og rektor Bård Mæland har laget en videohilsen til ansatte og studenter

Koronatiltakene i Bergen

Dette er de nye koronatiltakene i Bergen

Smittevern for ansatte og studenter

Se også brev fra smittevernoverlegen i Bergen kommune som klargjør hvordan karantenebestemmelsene for studenter skal tolkes.