Nyheter

Husk å skanne QR koden hvis du er på campus

Husk å skanne QR koden hvis du er på campus

Husk å skanne QR koden hvis du er på campus

Det henger en egen lapp med riktig QR kode på biblioteket, og aktuelle rom hvor registrering er nødvendig.

Informasjonen du oppgir skal kun brukes til smittesporing, og vil bli slettet 10 dager etter registrering.

Husk å vaske bordet med sprit før du setter deg for å arbeide og når du er ferdig for dagen. Hold minst 2 meter avstand til dine medstudenter.

Kontakt drift@vid.no hvis du har spørsmål.