Nyheter

Hva skal ansatte gjøre ved hjemmekontor

Hva skal ansatte gjøre ved hjemmekontor

Hva skal ansatte gjøre ved hjemmekontor

Alle ansatte med bærbar PC tar med den hjem

 • Husk lader til PC.
 • Husk løse kameraer til Skype.
 • Husk headset til Skype.
 • Husk løs mus og eventuelt tastatur om ønskelig.

Alle ansatte som ikke har bærbar PC, men disponerer privat PC/MAC kan benytte disse

 • Ta eventuelt med kamera, headset o.l. fra egen arbeidsplass om nødvendig som over.

Ansatte som bare har tilgang til stasjonær PC og ingen privat PC/MAC må vurdere å ta den stasjonære med hjem.

 • Dette er underforstått ingen lettvint løsning.
 • IT har grunnet leveranseutfordringer få eller ingen ekstra PC’er, kun noen gamle upålitelige bærbare.

VPN installasjon

 • Se bruksanvisning for VPN
 • Opp mot 300 ansatte har VPN installert på sine bærbare PC’er allerede.
 • IT har kjøpt inn flere lisenser, men det må prioriteres hvem som skal få. Ledere har sendt/sender inn hvem som trenger dette til IT.
 • Installasjon av VPN skal i utgangspunktet gjøres remote når den ansatte er hjemme, ikke ved at enkeltbrukere kommer til IT fysisk. IT vil bistå over telefon.
 • Det er nødvendig å prioritere enkelte foran andre når vi gir ut lisens
 • NB! Det blir IKKE nyinstallasjon av VPN løsning på privat pc og mac .

Behov for VPN

Ikke alle trenger VPN i det daglige arbeidet

Man kan gjøre følgende uten VPN:

 • Lese nettsider
 • Skyløsninger (systemer)
 • E-post-tilgang (webmail)
 • OneDrive for de som har det
 • Teams for de som har det
 • Skype
 • FS uten VPN er tilgjengelig her: https://www.fellesstudentsystem.no/ (NB! Du har ikke tilgang til FS fra privat PC/Mac)

Følgende krever VPN (ikke komplett liste)

 • Visma
 • Eget hjemmeområde
 • Felles områder
 • Kortsystemer
 • Utskriftsløsninger
 • IT Helpdesk-portal
 • Diverse andre systemer

Brukerveiledning ligger p.t. på Helpdesk-portalen under FAQ. IT vil også sende denne ut per epost ved behov.