Nyheter

Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?

Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?

Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?

VID planlegger nå høstens undervisning. Som alle andre universiteter og høgskoler, forholder VID seg til råd fra myndighetene og de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Norske helsemyndigheter har varslet at det antagelig blir ulike former for koronatiltak i hele 2020.

Dette vil påvirke hvor mange personer som kan være i samme undervisningsrom og i fellesarealene på campus samtidig. VID vil ha så mye aktivitet på campus som smittevernreglene tillater.

Eksisterende studenter

For eksisterende studenter ved VID holder du deg oppdatert på Canvas om høstsemesteret 2020, samt din timeplan på TimeEdit for å holde deg oppdatert på

  • semesterstart
  • når du skal ha undervisning på campus, og hvor
  • når det er digital undervisning, og hvordan

Nye studenter

Det er viktig at nye studenter skal få en god opplevelse av høgskolens lærings- og studiemiljø allerede fra studiestart. Derfor legges det til rette for studiestart på campus, samtidig som smittevernreglene for å forhindre ytterligere spredning av koronavirus ivaretas.

Nye studenter skal møte opp på campus første studiedag. For praktisk informasjon om studiestart for nye studenter ved VID, se https://www.vid.no/nystudent.