Nyheter

Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?

Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?

Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?