Nyheter

Interkulturelle møter på Madagaskar

Interkulturelle møter på Madagaskar

Bakerst fra venstre: Henning Møller Christensen, Ellen Vea Rosnes, Øyvind Dahl. Foran fra venstre: Bjørg Bergøy Johansen, Marianne Skjortnes, Margrethe Bakstad Søvik, Silje Dragsund Aase.

Bakerst fra venstre: Henning Møller Christensen, Ellen Vea Rosnes, Øyvind Dahl. Foran fra venstre: Bjørg Bergøy Johansen, Marianne Skjortnes, Margrethe Bakstad Søvik, Silje Dragsund Aase.

Øyvind Johannesen, Silje Eilertsen og Mette Årsland er studenter i vernepleie ved VID studiested Sandnes. De setter pris på muligheten de har fått til å ta praksis på Madagaskar. De kom i september og skal være på Madagaskar i tre måneder.Øyvind Johannesen, Silje Eilertsen og Mette Årsland er studenter i vernepleie ved VID studiested Sandnes. De setter pris på muligheten de har fått til å ta praksis på Madagaskar. De kom i september og skal være på Madagaskar i tre måneder.