Studentmobilitet våren 2021
Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2021-22 utlyses
Europakommisjonen om COVID-19, virtuell mobilitet og Erasmus+ stipend
VID ble en vinner i årets tildeling av midler til global mobilitet prosjekt
For de sju medlemsinstitusjonene er 3IN-alliansen en strategisk prosess, ikke et prosjekt.
Formålserklæringen ble signert signert i Paris 13. februar 2020
En hilsen fra sykepleiestudenter i Krishnagiri India
Er du utdannet sykepleier men får ikke jobbe som sykepleier i Norge? Nå kan du søke kompletterende sykepleierutdanning ved VID
Fra venstre: Rosa Nogueira (VID), Margrethe Bakstad Søvik (VID), Jan Henrik Rosland (HDS) Aina Drengenes, (HDS) Tove Giske(VID) Rollaug Waaler(Stiftelsen) Dag Inge Ulstein, Åse Nordstrønen (HDS) og Ingrid Torsteinsson (VID).
VID er partner i et nytt Europeisk samarbeid om Social Innovation
Hilsen fra sykepleiestudentene i Danmark
Et bilde som viser EU-flagget og det norske flagget som henger sammen som puslespillbiter
Emily R og Abigail er internasjonale studenter med utveksling hos VID. (Foto: Margrethe Søvik)
Dekan Tomas Sundnes Drønen
Studentene Desta og Cecilie (i midten) sammen med veilederen deres fra Universitetet i Betlehem og deres veileder på praksisstedet. Flankert av Hanne Line og Vibeke fra VID Sandnes