Utlysing av Erasmus+ midler for ansatte 2021/2022
Tilbud om virtuelle emner fra høsten 2021
Gikk du glipp av studieopphold i utlandet grunnet COVID-19? Se her!
Webinarer om Erasmus+ 2021-2027
VID deltar i et spennende internasjonalt samarbeid (COIL). (Stockfoto: Colourbox).
Free Intercultural Competence Training course
Intensivkurs i tysk
Utlysing - NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid
Webinar om internasjonalt partnerskap i bistand for å nå bærekraftsmålene
The Dormition of the Theotokos Cathedral i Romania. Stockfoto.
Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.
Forskningsgruppen CODE gjesteredaktør i open access tidsskriftet DIACONIA
Studentmobilitet høsten 2021
Europakommisjonen om COVID-19, virtuell mobilitet og Erasmus+ stipend
VID ble en vinner i årets tildeling av midler til global mobilitet prosjekt