Åpner for utenlandsreiser
Gikk du glipp av studieopphold i utlandet grunnet COVID-19? Se her!
VID deltar i et spennende internasjonalt samarbeid (COIL). (Stockfoto: Colourbox).
Free Intercultural Competence Training course
Intensivkurs i tysk
Webinar om internasjonalt partnerskap i bistand for å nå bærekraftsmålene
Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.
Forskningsgruppen CODE gjesteredaktør i open access tidsskriftet DIACONIA
Studentmobilitet høsten 2021
Europakommisjonen om COVID-19, virtuell mobilitet og Erasmus+ stipend
VID ble en vinner i årets tildeling av midler til global mobilitet prosjekt
For de sju medlemsinstitusjonene er 3IN-alliansen en strategisk prosess, ikke et prosjekt.
Formålserklæringen ble signert signert i Paris 13. februar 2020
En hilsen fra sykepleiestudenter i Krishnagiri India
Er du utdannet sykepleier men får ikke jobbe som sykepleier i Norge? Nå kan du søke kompletterende sykepleierutdanning ved VID