Nyheter

Kirkelig utdanningssenter nord inngår avtale med VID

Kirkelig utdanningssenter nord inngår avtale med VID

Rektor ved KUN Stig Lægdene og rektor ved VID Ingunn Moser skriver under samarbeidsavtale mellom KUN og VID.

Rektor ved KUN Stig Lægdene og rektor ved VID Ingunn Moser skriver under samarbeidsavtale mellom KUN og VID.

Styret ved Kirkelig utdanningssenter nord / Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin vedtok i møte mandag 28. november 2016 å gå inn for et strategisk samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. Avtalen innebærer en gjensidig intensjon om et samarbeid med sikte på å bidra til utdanning og rekruttering til ulike tjenester i Den norske kirke og til de nordlige landsdeler i særdeleshet. I første omgang gjelder samarbeidet praktisk-teologisk og praktisk- diakonal utdanning, men dette kan på sikt utvides.

– VID dekker vesentlige deler av porteføljen av studietilbud som Kirkelig utdanningssenter tilbyr, og har en kontekstuell og kultursensitiv orientering i teologiske og diakonivitenskapelige studier og forskning, sier Stig Lægdene, rektor ved Kirkelig utdanningssenter, som begrunnelse for valget.

– I tillegg har VID en strategi med vekt på regionalisering, de har avgjørende flercampus-erfaring, og har en offensiv tilnærming til å utvikle fleksible og nettstøttede studietilbud.

– Fra VIDs side ser vi spennende muligheter i de utdanningstilbudene som Kirkelig utdanningssenter representerer, i et nordnorsk miljø hvor ikke minst samisk tro og kirkeliv utgjør en viktig sammenheng, sier rektor ved VID, Ingunn Moser.

– Vi ønsker å bidra til kunnskapsutvikling og invitere til forskningsfellesskap om disse tilnærmingene og tematikkene. Her ser vi en styrke ved at to ulike utdanningsmiljøer møtes for å skape noe nytt sammen.

En samarbeidsavtale ble undertegnet torsdag 1. desember 2016 med virkning fra 1. januar 2017.