Nyheter

Koronakrisen: Hva skjer etter påske?

Koronakrisen: Hva skjer etter påske?

Koronakrisen: Hva skjer etter påske?

Det blir ingen undervisning på campus etter påske, og studenter skal heller ikke oppholde seg på campus. Ansatte skal som hovedregel fremdeles ha hjemmekontor, og skal kun oppholde seg på campus etter avtale med nærmeste leder.

Kunnskapsdepartementet skriver også i et notat etter pressekonferansen at «Universiteter og høyskoler har fleksibilitet til å tilpasse undervisning, eksamen og praksis, så lenge læringsutbyttet ivaretas. Fortsatt er det forventet at brorparten av undervisning og eksamen ved universitetene og høyskolene må gjennomføres digitalt i så stor grad som mulig.»

Etter regjeringens pressekonferanse 7. april ble det åpnet for enkelte unntak etter 27. april:

  • Det skal være mulig med tilgang til campus for studenter og stipendiater som er i avslutningsfasen for sin grad våren 2020 og som trenger tilgang til laboratorier, øvingsrom og lignende. Ansatte som er avgjørende for at personene nevnt over kan fullføre utdanning eller kvalifiseringsarbeid våren 2020 kan være fysisk til stede på campus.

Dersom dette er aktuelt for deg, ta kontakt med din leder. Vi vil komme tilbake til hvem som faller innunder denne kategorien studenter og stipendiater, og hvordan vi vil håndtere dette rent praktisk.

Take-away bibliotek

Det jobbes med å etablere en take away-tjeneste for biblioteket til studenter i sistesemester i studieløpet innen 20. april, slik at studenter kan bestille bøker for henting. Nærmere informasjon om denne ordningen blir lagt ut i Canvas mot slutten av uke 16.

Utenlandspraksis og utveksling høsten 2020

Det er mange studenter som lurer på om koronakrisen vil påvirke muligheten for utenlandsopphold knyttet til praksisstudier eller utveksling høsten 2020.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil ha et egen møte om situasjonen i uke 17, slik at hele sektoren kan ta en felles gjennomgang knyttet til utenlandsmobilitet. VID vil avvente dette møtet før det fattes en endelig beslutning for VIDs studenter vedrørende utenlandspraksis og utveksling høsten 2020.

Beslutningen vil fattes før 29. april 2020.