Nyheter

Koronatiltak for studenter i Oslo og Bergen

Koronatiltak for studenter i Oslo og Bergen

Koronatiltak for studenter i Oslo og Bergen

Studenter ved VID Bergen:

  • Det vil fortsatt bli avholdt ferdighetstrening/simulering på campus. Øvrig undervisning blir heldigital fremover.
  • Det blir digital veiledning i praksis.
  • Praksisstudier vil gjennomføres som planlagt. Det vil være praksisstedet som beslutter om praksisstudier kan og skal gjennomføres som planlagt.
  • Campus vil fremdeles være åpen for studenter.
  • Biblioteket på Haraldsplass: Betjent bibliotek i vanlig åpningstid, men betjening i døra fra kl. 10-14.
  • Biblioteket på Betanien: Betjent bibliotek fra kl. 10-14. Skrankeområdet er stengt av. Bibliotekrommet er åpent for studenter. Studentene må bruke utlånsautomaten og returnere bøkene i bokkassen.

Her er oversikt over smitteverntiltak for Bergen fra 6. november

Studenter ved VID Oslo

  • Campus og bibliotek vil fremdeles være åpen for studenter. Det skal ikke være sosiale arrangementer på campus, men miljøarbeiderne fortsetter sin strategi med tilstedeværelse.
  • Med noen unntak blir undervisning ved VID gjennomført heldigitalt fremover. Unntak fra dette er hovedsakelig knyttet til ferdighetstrening og simulering.
  • Praksisstudier vil gjennomføres som planlagt. Det vil være praksisstedet som beslutter om praksisstudier kan og skal gjennomføres som planlagt.

Her er oversikt over smitteverntiltak for Oslo fra 6. november

Hovedsakelig digital undervisning fremover

Se også melding fra VID etter regjeringen sine nasjonale koronatiltak 5. november