Nyheter

Koronatiltak og undervisning ved VID Oslo fra torsdag 29. oktober

Koronatiltak og undervisning ved VID Oslo fra torsdag 29. oktober

Koronatiltak og undervisning ved VID Oslo fra torsdag 29. oktober

Informasjon om hvilke grupper som skal ha undervisning på campus vil følges opp i det enkelte fakultet, og formidles til studentene gjennom canvas.

Campus og bibliotek ved VID Oslo vil være åpen. Du finner alltid oppdaterte åpningstider for biblioteket på campus Oslo her: https://www.vid.no/bibliotek/oslo/

Viktig å opprettholde gode rutiner for smittevern på campus

De studenter og ansatte som oppholder seg på campus skal bruke munnbind i alle sammenhenger hvor det er krevende å overholde 1 meter avstand. Studenter skal bruke rombooking til å booke grupperom der hvor det er nødvendig, og det er også plakater og skilt på campus som gir tydelige føringer for smittevern ved bruk av grupperom og fellesarealer.

Det vil også komme en egen melding på e-post til alle studenter som er oppmeldt til skoleeksamen, med informasjon om eventuelle endringer, og praktiske opplysninger.

Se også videohilsen fra rektor Bård Mæland her.

Smittevern og varslingsrutiner for ansatte og studenter

Se også brev fra smittevernoverlegen i Bergen kommune som klargjør hvordan karantenebestemmelsene for studenter skal tolkes.

Nye tiltak i Oslo fra 29. oktober

Byrådet i Oslo innfører følgende tiltak for Oslo fra torsdag 29. oktober kl. 12

 • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Stans i innslipp til utesteder klokken 22.
 • Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.
 • Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Følgende tiltak videreføres i Oslo

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.
 • Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.
 • Skjenkestopp fra klokken 24.00.
 • Begrensninger i breddeidrett for voksne.
 • Maks 200 personer kan være tilstede på utendørs arrangementer.