Nyheter

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Kjell Olav Høstaker Nordheim

KUN/VID Tromsø alumniportrett: Kjell Olav Høstaker Nordheim

Kjell Olav Høstaker Nordheim jobber som sogneprest i Askvoll sogn.

Kjell Olav Høstaker Nordheim jobber som sogneprest i Askvoll sogn.

46-åringen, som opprinnelig er fra Sogndal, tok praktisk-teologisk utdanning ved KUN/VID Tromsø fra 2014 til 2015, etter fullført mastergrad i teologi ved NLA Høgskolen i Bergen. Han har også bakgrunn som diakon og arbeidet seks år som dette i Sogndal før han startet ved KUN/VID Tromsø.

Hva er den viktigste kompetansen du har tatt med deg fra KUN/VID Tromsø?

– Personlig satte jeg særleg pris på undervisninga om pastoralt lederskap, spiritualitet og sjelesorg.

Hva er det morsomste du har opplevd som student ved KUN/VID Tromsø?

– Øktene med evaluering av øvingsgudstjenestene! Evalueringene var både støttende og utfordrende, men takket være trygg faglig ledelse kunne det også bli en del selvironi og moro, forteller Kjell Olav.

Senterleder ved KUN/VID Tromsø, Bernd Krupka, forklarer:

– I hver undervisningsuke forbereder en tverrfaglig studentgruppe en øvingsgudstjeneste som gjennomføres i Grønnåsen kirke. Studentene får tildelt roller som hovedliturg, predikant, medliturg osv. Kantorstudentene pleier å spille orgel og bidra aktivt i salme- og liturgiske valg. Evalueringen er tverrfaglig og ser på både samarbeidsprosessen i studentgruppa og på kirkemusikalske, diakonale, religionspedagogiske og praktisk-teologiske aspekter ved gudstjenesten.

Er du del av et alumni-nettverk?

– Kontakt med medstudentar er mest gjennom at vi deltar i en del felles grupper på Facebook. Tanken om et alumni-nettverk har jeg alltid med meg, og kanskje blir det også konkretisert, lurer Kjell Olav.

KUN/VID Tromsø sitt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.

På hvilken måte bidrar du som alumn ved KUN/VID Tromsø til å bringe engasjement inn i samfunnet og menigheten der du jobber?

– For meg er det viktig å hele tiden minne menigheten – både i handling og i ord – at menigheten hører til både i lokalsamfunnet og i den globale kirka, og at begge deler angår oss like mye. I det perspektivet er både misjonsavtale, fasteaksjon og samarbeid med lokalt organisasjons- og kulturliv viktige praksiser. Når det gjelder lokalt samarbeid er vi i startgropa på et lokalt utviklingsprosjekt som jeg tror også vil berike gudstjenestelivet, sier Kjell Olav.

Hvem bør søke seg til KUN/VID Tromsø?​

– Av egen erfaring vet jeg at KUN/VID Tromsø legger fantastisk til rette for deltidstudenter, og dem som har kirkelig sektor i sikte som andre- eller tredje-karriere. I tillegg er Tromsø en spennende by i en vakker landsdel som det er vel verdt å bruke anledningen til å oppholde seg i.

Kjell Olav deler kontorfellesskap med kirkevergen, sekretær, kirkelydspedagog og organist. Han er er sogneprest i Askvoll kirke. Her kan du lese om Askvoll kirke.

Hva tilbyr KUN/VID Tromsø?

Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø tilbyr utdanning til diakon, kateket, kantor og prest sammen med andre deler av VID og Uit-Norges arktiske universitet eller andre samarbeidspartnere.

Interessert? Ta kontakt med senterleder Bernd Krupka, bernd.krupka@vid.no, https://www.vid.no/byer/tromso/.