Nyheter

Line Lindenskov vant utdanningsprisen 2017

Line Lindenskov vant utdanningsprisen 2017

Line Lindenskov vant utdanningsprisen 2017

Like etter at statssekretæren i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad hadde snakket om viktigheten av høy utdanningskvalitet ble Line Lindenskov ropt opp på scenen for å motta anerkjennelse for sitt bidrag til høy utdanningskvalitet i VID.

Nyskapende pedagogisk arbeid

Juryens begrunnelse viser at vinneren er engasjert og høyt verdsatt av kolleger og studenter i VID:

Vinneren har hatt ansvar for utvikling av ferdighetssenteret som simuleringsarena for VID Oslo. Gjennom sitt pedagogiske arbeid med simulering har hun bidratt til et økt fokus på observasjon og kartleggingsverktøy i sykepleieutdanningen. Hun har vært aktiv i samarbeidsprosjekter med praksis, involvert studenter, introdusert felles kommunikasjonsverktøy for sykepleiere og sykepleierstudenter og bidratt til å integrere forskning og praksis i nyskapende pedagogiske opplegg. Vinneren deltar aktivt i utdannings- og forskningsnettverk på området både nasjonalt og internasjonalt.

Juryen fremhever særlig det nyskapende pedagogiske arbeidet med å utdanne studenter til HLR- instruktører og operatører i simulering. Vinneren har utviklet valgemnet Simulering og HLR som har blitt tilbudt til 4-semesterstudenter, som senere har deltatt som instruktører og operatører i studieprogrammet. Emnet er svært populært blant studentene. Kombinasjonen av instruktørutdanning, rollespill, forelesninger, utarbeidelse av pasientscenarier og simuleringstrening gir et godt læringsutbytte basert på forskning og gjeldende retningslinjer for HLR.

Vinneren har gjennom valgemnet og sitt engasjement for simulering og HLR-undervisning også vært en viktig støttespiller i etableringen av et engasjert studentmiljø. Hun har bidratt til å øke interessen for akuttmedisin og til etablering og utvikling av VID Akuttmedisinske studentforening.

Juryen har bestått av:

  • Dekan og førsteamanuensen Randi Skår, Høgskulen på Vestlandet
  • Student Martin Wichstad, VID
  • Studieleder og førsteamanuensis Inger Oterholm, VID
  • Studiesjef Margrethe Løfqvist, VID