Nyheter

Mal for fag-/studieplaner og emnebeskrivelser

Mal for fag-/studieplaner og emnebeskrivelser

Nettsidene inneholder foruten malen også veileder til malen med eksempler og standardtekster, informasjon om saksgang ved etablering av avvikling av studietilbud, samt lenker til relevant lov- og regelverk og andre nettressurser.

Gå til siden Fag- og studieplanutvikling