Nyheter

Marte skal representere VID i Forsker Grand Prix 2018

Marte skal representere VID i Forsker Grand Prix 2018

Marte skal representere VID i Forsker Grand Prix 2018

Ble tidlig nysgjerrig på skamfølelsen og dets konsekvenser.

Allerede da hun skrev sin masteroppgave, Ha det ene øyet vendt innover, det andre utover fokuserte Marte på skam. Den gangen lurte hun på om helsepersonell snakket med sine pasienter om skam. Nå er hun inne i sitt siste år på doktorgraden. Denne gangen er det pasienten som er satt i fokus. I et kvalitativt studium har hun fulgt og dybdeintervjuet 18 mennesker som alle har det til felles at de strever med depresjon.

Kan skam føre til en depresjon?

Hvordan er det egentlig å være deprimert og hva er egentlig skam? Hva har skam med depresjon å gjøre? Marte har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier og erfarte tidlig at skam ikke ble snakket om. Betyr det da at denne følelsen ikke er viktig? Så langt i studiet har Marte jobbet frem en teori om hvordan depresjonsprosessen kan se ut og hvilken betydning skammen har for mennesker som er deprimert.

Hvordan møte pasienter som bærer på skam?

Målet med Martes arbeid er at det gi en dypere forståelse for og kunnskap om sammenhengen mellom depresjon og skam. Så skal det bidra til at mennesker som sliter med depresjon og skamfølelse skal bli møtt på en best mulig måte.

Hva er egentlig Forsker Grand Prix?

Forsker Grand Prix er en formidlingskonkurranse der 10 forskere får fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere. Les mer om Forsker Grand Prix i Bergen.

Ressurser: