Nyheter

Mentorprogram for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn - søk før 9. april

Mentorprogram for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn - søk før 9. april

Mentorprogram for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn - søk før 9. april

Oslo kommune tilbyr masterstudenter med flerkulturell bakgrunn en mentor som kan bidra med støtte og erfaring i arbeidet med masteroppgaven.

OXLO er Oslo kommunes symbol for aktiviteter og tiltak som bidrar til at Oslo skal være en åpen og inkluderende by for alle. Nå søker Oslo kommune deltagere til mentorordning for masterstudenter med flerkulturell bakgrunn.

Hva innebærer ordningen, og hvem kan jeg få som mentor?

Mentorene jobber i bydeler, etater, foretak og byrådsavdelinger i Oslo kommune, og i selskaper kommunen eier eller samarbeider med.

Som deltager i OXLO Mentorordning får du tildelt en mentor som vil kunne gi deg faglig og praktisk støtte i arbeidet med masteroppgaven. Mentorordningen kan også være en døråpner for deg på vei inn i arbeidslivet i offentlig sektor. Ordningen gjennomføres parallelt med skoleåret 2021/2022, og er for de som skal levere masteroppgaven sin i løpet av dette året.

Mentorordningen gir masterstudentene:

  • en mentor i en kommunal virksomhet
  • oppfølging i et mentorprogram
  • faglig og praktisk bistand i forbindelse med masteroppgaven
  • muligheten til kortvarige vikariater og oppdrag
  • nettverk
  • kunnskap om Oslo Kommune som arbeidsplass

Ordningen tar opp inntil 8 studenter hvert år.

Virker dette interessant kan du søke her.

Følg gjerne med på mentorprogrammets egen Facebook-side.

Velkommen til informasjonsmøte om OXLO Mentorordning

Ønsker du å vite mer er du velkommen til å delta på et åpent digitalt informasjonsmøte med Oslo kommune tirsdag 6. april fra kl.11.00 til 11.30.

Følg denne lenken for å delta i møtet.

Møtet er åpent for ansatte og studenter.