Nyheter

Milliondryss til digitalt læringshus

Milliondryss til digitalt læringshus

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger.