Nyheter

Møte i høgskolestyret VID 14. juni 2021

Møte i høgskolestyret VID 14. juni 2021

Møte i høgskolestyret VID 14. juni 2021

I junimøtet skal høgskolestyret blant annet drøfte digitaliseringsrapporten og rekruttering og tilknytning til VIDs verdigrunnlag.

Her kan du lese mer om sakene som skal behandles av høgskolestyret.

Her kan du lese mer om høgskolestyret ved VID.

Rektor vil informere om styrets behandling av disse og andre saker på rektors time fredag 18. juni kl. 12.30 - 13.15. Invitasjon er sendt ut via Outlook.

Vel møtt!