Nyheter

Nå begynner byggearbeidet på Diakonhjemmet

Nå begynner byggearbeidet på Diakonhjemmet

Nå begynner byggearbeidet på Diakonhjemmet

Kan bli mye støy i perioder

Anleggs- og byggeaktivitetene vil i perioder medføre utfordringer både i forhold til støy, støv, og transport inn og ut av anleggsområdet.

De første maskinene dukker opp 20.september, og neste uke starter arbeider for alvor.

Se informasjonspakken om byggearbeidet, og tidslinje for arbeidet.