Nyheter

Nei til akademisk boikott av Israel

Nei til akademisk boikott av Israel

VID vitenskapelige høgskole har et utvekslingsprogram til Universitetet i Haifa i Israel, i samarbeid med flere andre høyskoler og universiteter i Norge. Palestinakomiteens studentgruppe i Bergen har sendt et brev til VID hvor de ønsket å fremme sitt standpunkt om å avvikle slike utvekslingsprogram, og innføre akademisk boikott fra norske utdanningsinstitusjoner som et pressmiddel på Israels politikk overfor palestinerne.

Ønsker dialog og samarbeid

VIDs ledelse har drøftet denne henvendelsen, motivasjon, begrunnelser og strategi for samarbeidsavtaler om forskning og utdanning, herunder også mobilitet med universitets- og høgskoleinstitusjoner i konfliktområder. VID har utvekslingssamarbeid med universiteter og høyskoler i ulike land omkring i verden, og flere av disse ligger i konfliktsoner eller politisk krevende områder.

VID har akademisk samarbeid med universiteter og sykehus både på israelsk og palestinsk side, som blant annet Bethlehem University og Augusta Victoria Hospital i Jerusalem. VID mener at dialog og samarbeid har større verdi enn akademisk boikott, og VIDs standpunkt på generelt grunnlag er at akademisk boikott ikke er et aktuelt virkemiddel som reaksjon på en statlig politikk som vi ikke liker.

Paneldebatt om akademisk boikott av Israel

Som en oppfølging til brevet fra Palestinakomiteens studentgruppe i Bergen ble VID invitert til debatt tirsdag 29. mai 2018 ved Det akademiske kvarteret i Bergen med temaet akademisk boikott av Israel. Debatten ble ledet av Silje Oskar Heltne, nestleder i Palestinakomiteen i Bergen.

Direktør Anneline Røssland møtte for VID. Øvrige i panelet var Marthe Valle, sykepleier, artist og aktivist, Hanne Lossius, lege og aktivist, Tore Sivertsen, Akademisk og Kulturell Boikott av Staten Israel og pensjonert førsteamanuensis fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Berit Hagen Agøy, Generalsekretær, Mellomkirkelig råd, Maren Iversen, student Universitetet i Bergen, Liberal Liste.

Teglverket i Det Akademiske Kvarter var fullsatt for debatten med tett oppunder 70 mennesker. Mange av VIDs tredjeårs sykepleiestudenter i Bergen som har vært på utveksling i Haifa, samt representanter fra Studentrådet var til stede for å høre debatten.