Nyheter

NOKUT-frokost

NOKUT-frokost

Høgskolelektor Anne Cathrine Holm Furuheim i midten og helt til venstre sitter sykepleiestudent Sven Sivertsen, begge to fra VID.

Høgskolelektor Anne Cathrine Holm Furuheim i midten og helt til venstre sitter sykepleiestudent Sven Sivertsen, begge to fra VID.