Nyheter

Ny prodekan på plass i Bergen

Ny prodekan på plass i Bergen

Anita Lyssand begynte som prodekan i Bergen 18. januar

Anita Lyssand begynte som prodekan i Bergen 18. januar

Anita Lyssand kommer fra stilling som fagsjef for utdanning i Helse Bergen. Hun studerte sykepleie ved Haraldsplass diakonale høgskole 1988–1991. Deretter har hun tatt fag innenfor administrasjon og ledelse ved Norges Handelshøyskole, videreutdanninger i anestesi og i helseinformatikk, master i helsefremming ved Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt topplederprogram i Helse- og omsorgsdepartementet.

Sin arbeidserfaring har hun fra Haraldsplass diakonale sykehus, St. Olavs hospital i Trondheim, og siden 2005, Helse Bergen. Hun har og har hatt en rekke sentrale verv i styrer, råd og utvalg for utdanning og kompetanse i helsesektoren nasjonalt, regionalt og lokalt.

Anita Lyssand vil være en særdeles god og velkvalifisert leder for Fakultet for helsefag ved VID Bergen. Hun kjenner utdanningsvirksomheten fra mottaker- og arbeidsgiversiden og har vært sentral i satsningen og oppbyggingen av helsefaglig forskning både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Bergen.