Nyheter

Ny studentprest til VID Bergen

Ny studentprest til VID Bergen

Kristin Lødøen Hope er ny studentprest ved VID Bergen.

Kristin Lødøen Hope er ny studentprest ved VID Bergen.

– Som studentprest er eg opptatt av å få gode relasjonar til studentane, skape gode møteplassar og vere tilgjengeleg for samtalar om smått og stort. Ingenting er for lite, og ingenting er for stort. I desse koronatider går det an å ha samtalar på skype og telefon, og vi kan gjere avtalar om «walk and talk», om nokon skulle ha behov for det. Covid-19 har gitt oss mange utfordringar som det kan vere godt å ha nokon å snakke med om. Eg har taushetsplikt, og deler ingenting med nokon andre, sier Kristin Lødøen Hope.

Allsidig bakgrunn

Kristin har jobbet som sykepleier, lærer og lektor, undervisningsrådgiver, menighetsprest og sykehusprest.

– Vegen har blitt til mens eg har gått, og først i godt vaksen alder blei eg ordinert til prest. Det har eg ikkje angra på. I jobben på VID vil eg få brukt alt eg har av kompetanse og livserfaring som samtalepartnar for alle studentar, uavhengig av trus- og livssynsbakgrunn. I tillegg vil eg legge til rette for at den enkelte sine åndelege og eksistensielle behov blir ivaretatt, sier hun.

I løpet av året vil en viktig del av jobben til Kristin gå ut på å holde gudstjenester og andakter samt arrangere andre sosiale møtepunkt. Hun håper på et godt samarbeid med studentene gjennom studentråd og andre studentorganisasjoner.

– Eg vil gjerne ha innspel om kva de studentar har behov for! På digitale plattformer vil eg legge ut informasjon om aktivitetar og korleis de kan nå meg, opplyser Kristin.

Opptatt av å ivareta

Prestetjenesten handler om møte med mennesker i alle livets situasjoner.

– Prestetenasta blir god når studentane opplever seg sett, møtt og tatt vare på. For mange er det ein stor overgang å flytte heimanfrå, bu åleine og vere ny i studentrollen. Det er lett å kjenne seg overvelda eller einsam. Då kan det vere godt å ha nokon å snakke med. Målet mitt er å bidra til å skape gode møtepunkt med den enkelte og i fellesskap, avslutter Kristin.